Notice: Undefined index: 1.52 in /home/lipsiusgebouw/public_html/index.php on line 220
Lipsius 1e verdieping
1.23 27
1.26a 18
1.26b 15
Academic Press Room
1.52 0


Notice: Undefined index: Witte Singel-complex in /home/lipsiusgebouw/public_html/index.php on line 266
Johan Huizingagebouw
0.23 8 Research Master Geschiedenis
Van Wijkplaats 4
0.02b 0 Research Master Taalkunde

Notice: Undefined index: Witte Singel-complex in /home/lipsiusgebouw/public_html/index.php on line 294
PN van Eyckhof 1
0.05 0 Bibliotheek Nederlands
Reuvensplaats 4
1.04 2 Studentenwerkplekken Wijsbegeerte